PTA

Parents Teachers Association

Session 2022-23

Prof. Hemant KumarPatron
Sh. Rajesh JindalPresident
Sh. Suresh KumarVice- President
Dr. SukhdevTreasurer
Sh. Harish Chief Advisor
Smt. Kiran Advisor
Sh. Vinod KumarAdvisor
Sh. HardevAdvisor
Prof. Jagmohan ThakurEM- Staff
Prof. Dinesh KumarEM-Staff
Sh. Kamal DograEM-Staff
Prof. Mollam DolmaEM- Staff

Parents Teachers Association

Session 2021-22

Prof. Hemant KumarPatron
Sh. Rajesh JindalPresident
Sh. Rajesh ChauhanVice-President
Dr. Sudhyan NegiSecretary
Sh. Bhupender Praksh GautamSenior Advisor
Suresh KumarAdvisor
Sh. SukhdevTreasurer
Prof. Jagmohan ThakurEM-Staff
Dr. Uttama PandeyEM-Staff
Prof. Sandeep KumarEM-Staff
Sh. Sanjay gautamEM-Parents
Sh. Om PrakashEM-Parents
Sh. Sushil EM-Parents

Parents Teachers Association

Session 2019-21

Prof. Hemant KumarPatron
Sh R D PrasharPresident
Aruna ThakurVice-President
Sh Jagat RamSenior Vice-President
Sh Krishan Gopal NehruAdvisor
Prof Jagmohan ThakurSecretary
Sh SukhdevTreasurer